Summary


VVS Werkgroep Bedekkingen

Doel van deze lijst is het uitwisselen van informatie over sterbedekkingen door de Maan, door planetoden of door andere objecten in ons zonnestelsel. Bijdragen in verband met voorspellingen, waarnemingstechnieken en waarnemingsresultaten zijn zeer welkom.

To contact the list owners, use the following email address: wgbedekkingen-owner@ls.vvs.be

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.